Reference results for Statsminister from Search.com.

Statsminister - Wikipedia, the free encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Statsminister

Statsminister is the local language title used for the heads of government in Denmark, Norway, Sweden and Finland (in Finland Swedish). Although it literally means ...

Sveriges statsministerWikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_statsminister

Sveriges statsminister är Konungariket Sveriges regeringschef. Statsministern leder regeringen, vars statsråd utses av statsministern, samt är myndighetschef för ...

Danske statsministre - Wikipedia, den frie encyklopædi

https://da.wikipedia.org/wiki/Danske_statsministre

Embedet. I det danske forfatningssystem er monarken statsoverhoved, mens statsministeren er regeringschef. Danmarks nuværende statsminister er Lars Løkke Rasmussen ...

Liste over Norges statsministre - Wikipedia

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_statsministre

Norges statsminister er regjeringssjef i Norge og utpekes av Kongen til å lede Norges regjering med parlamentarisk grunnlag. Statsministerens embedsbolig er ...

Statsminister - Wikipedia

https://nn.wikipedia.org/wiki/Statsminister

Ein statsminister (òg kalla premierminister eller ministerpresident) er ein skandinavisk tittel på regjeringsjefen i ein stat. I andre land har ordet statsminister ...

StatsministerWikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Statsminister

Statsminister är titeln på regeringschefen i Danmark, Finland, Island, Norge, Monaco och Sverige. I andra länder förekommer andra titlar för regeringschefen ...

Statsminister i Sverige - Wikipedia

https://nn.wikipedia.org/wiki/Statsminister_i_Sverige

Statsminister # Namn Embetsperiode Parti Regjering; Innsett Forlét stillinga; 1: Louis Gerhard De Geer (1818–1896) 20. mars 1876: 19. april 1880: uavhengig liberal

Statsminister - Wikipedia, den frie encyklopædi

https://da.wikipedia.org/wiki/Statsminister

Statsminister er i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island titlen på regeringslederen. Indtil 1848 betød Statsminister i Danmark en minister, som var medlem af ...

Statsminister - Wikipedia

https://no.wikipedia.org/wiki/Statsminister

Statsminister er en nordisk betegnelse på regjeringssjefen i en stat, og benyttes i Sverige, Finland (på svensk), Norge, Danmark og Island. I andre land brukes ...

Fredrik Reinfeldt - Wikipedia, the free encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederik_Reinfeldt

John Fredrik Reinfeldt (pronounced [ˈfreːdrɪk ˈrajn.ˈfɛlt] ; born 4 August 1965) is a Swedish economist, lecturer and former politician who was Prime Minister ...